Postęp prac przy budowie Zachodniej Obwodnicy Poznania

O 19 procent od ostatniego raportu wzrosło zaawansowanie prac na budowie zachodniej obwodnicy Poznania. Wykonawca rozpoczął układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wszystko zgodnie z harmonogramem. Publikujemy kolejny, comiesięczny raport postępów prac na tej inwestycji.

Zachodnia obwodnica Poznania jest już gotowa w  40 %.   W ciągu ostatniego miesiąca zostało wykonanych   19  %  prac przewidzianych w harmonogramie wykonawczym: wykonawca rozpoczął układanie warstwy stabilizacji cementowej, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej.  Kontynuowane są  prace przy obiektach mostowych, przepustach zbiornikach, wykopach.

We wrześniu wykonawca planuje:

* Kontynuację robót ziemnych (wykop/nasyp) na ciągu głównym obwodnicy, łącznicach węzła, drogach dojazdowych, wymianę gruntów słabonośnych, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, układanie warstw bitumicznych,  a także prace przy obiektach mostowych-  betonowanie podpór  2 wiaduktów drogowych .

* Roboty związane z budową urządzeń odwodnienia korpusu drogowego, przepusty, kanalizacja deszczowa – studnie, kolektory, wpusty, przykanaliki.

Najbardziej zaawansowane prace są przy zdejmowaniu warstwy humusu, gdzie wykonano już ponad 90% prac. Wykopy pod inwestycję zrealizowano już w ponad 75%.


Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież