fbpx

Kto odbierze twoje śmieci (Oborniki)?

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zawarł umowy z firmami. które będą odbierać odpady komunalne po 1 lipca br., aż do czasu rozstrzygnięcia trwającego obecnie przetargu – poinformowali Mirosław Kruszyński, Przewodniczący Zarządu i Przemysław Gonera, Dyrektora Biura Związku na konferencji prasowej 11 czerwca.

Po przeprowadzeniu negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, świadczone w okresie przejściowym – tj. począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. do czasu rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Zamawiającego w dniu 16 maja b.r. oraz na podstawie parafowanych umów określono, iż w okresie przejściowym za odbiór odpadów z terenu ZM GOAP będą odpowiedzialne następujące przedsiębiorstwa:

1) Miasto Poznań – Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o. z podwykonawcami

2) Miasto i Gmina Buk – Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku oraz Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o. o.

3) Gmina Czerwonak – ALTRANS P.U.T

4) Gmina Kleszczewo – Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o. z podwykonawcami

5) Miasto i Gmina Kostrzyn – Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o. z podwykonawcami

6) Miasto i Gmina Murowana Goślina – ALTRANS P.U.T

7) Gmina Oborniki – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach

8) Miasto i Gmina Pobiedziska – Zakład Komunalny w Pobiedziskach,

9) Gmina Suchy Las – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suchym Lesie

10) Miasto i Gmina Swarzędz – Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o. z podwykonawcami

Zgodnie z parafowanymi umowami firmy zapewnią w okresie przejściowym odbiór odpadów z dotychczas obsługiwanych przez siebie nieruchomości, a także przejmą obsługę pozostałych miejsc na określonym w umowie obszarze, do 1 lipca powinny także dostarczyć pojemniki na znajdujące się tam nieruchomości w celu organizacji sprawnego systemu odbioru odpadów. Umowy z firmami zawarte zostaną do końca tego roku, ale przewidziano w nich krótkie terminy wypowiedzenia, by umożliwić sprawne podpisanie umów z firmami wyłonionymi w przetargu na obsługę poszczególnych sektorów.