Obwodnica zachodnia już w użyciu.

fot. eoborniki3 czerwca o godzinie 22:00 został oddany do ruchu 14 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 tzw zachodniej obwodnicy Poznania wraz z węzłem autostradowym Poznań Zachód.

S11 odc. Złotkowo - Autostrada A2 (Poznań Zachód) Etap I od węzła Poznań Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód  (A2) o długość 14,2 km  rozpoczęto budować  w lipcu 2009 roku. Wartość całkowita Projektu to ponad 720 milionów brutto zł.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu następujących robót:

– budowie nowych asfaltowych nawierzchni drogowych oraz przebudowie nawierzchni dróg istniejących: drogi wojewódzkiej 307 oraz lokalnych dróg powiatowych i gminnych,

– budowie 4 węzłów drogowych „Poznań Tarnowo Podgórne”, „Poznań Ławica”, „Poznań Dąbrówka”,

„Poznań Zachód”,

– budowie 14-stu wiaduktów drogowych, jednego mostu i dwóch przejść pieszo-rowerowych,

– budowie dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych: Skórzewo, Palędzie

– budowie dróg publicznych: zbiorczych, lokalnych, dojazdowych,

– budowie zjazdów,

– budowie systemu odprowadzenia wód opadowych z dróg,

– przebudowie sieci infrastrukturalnych,

– budowie urządzeń ochrony środowiska.


Wykonano między innymi:

– przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych o łącznej długości ponad 30 km

– ekrany akustyczne łącznie ok 4 km

– 500 szt. lamp

– bariery o łącznej długości ok 62 km

– nasadzenia zieleni łącznie ponad 31 tys. szt.

– ponad 2 mln m³ robót ziemnych w tym ponad 1 800 tys. m³ nasypów.

– warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni ponad 450 tys. m²

– ponad 32 tys. m ogrodzeń

 

GDDKiA

Widać wyraźnie, że prace postępują w szybkim tempie. Prawie 6-kilometrowym odcinkiem nowej obwodnicy z Tarnowa Podgórnego do Rokietnicy, można już jeździć . Nowa trasa połączyła autostradę A2 z węzłem Dąbrówka, gdzie z kolei łączy się, z oddanym parę miesięcy wcześniej, odcinkiem do Tarnowa Podgórnego. Docelowo trasa kończyć się będzie węzłem Poznań Północ, który połączy budowaną drogę z drogą nr 11 prowadzącą z Poznania w stronę Piły. Jednak na ukończenie tego odcinka trasy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

GDDKiA

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież