Ptasia grypa w gminie Ostroróg

foto: mojewronki.pl

23 stycznia potwierdzono wystąpienie ogniska ptasiej grypy na terenie gminy Ostroróg, dokładnie na fermie indyków w miejscowości Zapust.

24 stycznia ustanowiono strefę zapowietrzenia oraz zagrożenia wokół miejsca wystąpienia wirusa. W opublikowanym rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach szczegółowo określono strefy oraz sposób postepowania.

Strefa zapowietrzona obejmuje obszar o promieniu trzech kilometrów dookoła fermy w Zapuście. Na tym terenie nakazuje się m.in. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: – uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Hodowcom zakazuje się także przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków.

foto:www.powiat-szamotuly.pl

Strefa zagrożenia jest większa, występują na niej mniejsze obostrzenia. Hodowcy z tego terenu muszą niezwłoczne informować o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptaków.

Zakazuje się także:

  1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Rozporządzenie ważne jest aż do odwołania.

25 stycznia służby weterynaryjne przystąpiły do zagazowania 40 tysięcy indyków z fermy w Zapuście.

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież