S5 Poznań-Wronczyn

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Poznaniu informuje o postępie kolejnych prac przy inwestycjach drogowych.

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na dokończenie robót na węźle Stęszew w ciągu S5 na odcinku Poznań-Wronczyn oraz na drodze krajowej nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła. Ponadto w postępowaniu na połączenia dwóch odcinków drogi S5 (Poznań (Głuchowo) - Wronczyn i Wronczyn - Kościan) oraz dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo, wybraliśmy najkorzystniejsze oferty. Celem wszystkich działań jest udostępnienie kierowcom 16 kilometrowego odcinka S5 w IV kwartale br.

Węzeł Stęszew i droga krajowa nr 32

W minionym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na dokończenie robót na węźle Stęszew w ciągu S5 na odcinku Poznań-Wronczyn oraz na drodze krajowej nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła. Na oferty czekamy do 17 września 2019r, do godz. 09:45. Realizacja przewidziana jest w dwóch etapach:

  • Etap I - wykonanie niezbędnych robót umożliwiających podłączenie węzła Stęszew do istniejącej drogi krajowej nr 32 wraz ze skutecznym złożeniem wniosku do WINB - termin realizacji - 60 dni od daty podpisania umowy.
  • Etap II - wykonanie wszystkich pozostałych robót objętych zamówieniem wraz ze skutecznym złożeniem wniosku do WINB - termin realizacji - 30.06.2020r.

 

Najkorzystniejsze oferty

Przeanalizowaliśmy oferty pod kątem cenowym i merytorycznym co pozwoliło na dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert dla niżej wymienionych postepowań. W obu przypadkach jest to firma Colas Polska.

  • Wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5 (Poznań (Głuchowo) - Wronczyn i Wronczyn - Kościan).

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 234 660,79 zł brutto złożyła firma COLAS Polska,

  • Dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań - Wronczyn.

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 194 933,12  zł brutto złożyła firma COLAS Polska,

Jeżeli od dokonanych wyborów w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to na początku września zostaną zawarte umowy.

Wkrótce kolejne przetargi

Ponadto trwają prace nad niezbędnymi materiałami aby ogłosić kolejne, ostatnie już postępowania na dokończenie prac S5 Poznań - Wronczyn, m.in. Miejsca Obsługi Podróżnych, zbiorniki retencyjne, roboty ziemne ,drogi zbiorcze, nasadzenia zieleni i uporządkowanie terenu.

Wielkopolska S5 w IV kwartale 2019 r.

Pozostałe dwa odcinki S5 przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka o łącznej długości około 35 kilometrów, planowane są do oddania do ruchu również w IV kwartale br. 

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież