Przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn ogłoszony

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad informuje o ogłoszeniu przetargu na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań-Wronczyn.

Podejmujemy działania mające na celu udostępnienie dwóch jezdni S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. Ogłosiliśmy przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn.

Stan obecny i założenia

Lewa jezdnia została udostępniona do ruchu w grudniu 2018 r. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace wykończeniowe. GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na dokończenie tych właśnie prac. Wykonanie prac będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w sierpniu br. Wówczas wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie mógł dokończyć prace na jezdni lewej. Dwie jezdnie S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy.

Cena 60%...

W przedmiotowym postępowaniu zastosujemy następujące kryteria oceny ofert:

 • Cena - 60%
 • Skrócenie terminu realizacji Kontraktu I etap o 7 dni - 10%
 • Skrócenie terminu realizacji Kontraktu II etap o 14 dni - 20%
 • Skrócenie terminu realizacji dla poszczególnych elementów związanych z ochroną środowiska - 9%
 • Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych - 1%

Zapraszamy do składania ofert, na które czekamy do 22 lipca br. do godziny 12.00.

Po sprawdzeniu ofert pod względem merytorycznym oraz formalnym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Jeżeli nie wpłyną odwołania z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Szczegółowy zakres robót

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał do wykonania następujące prace:  

 • odtworzenia trasy oraz pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów inżynierskich,
 • oznakowania poziomego w ciągu głównym S5 oraz na drogach poprzecznych w ciągu obiektów: WD-1, WD-4, WD-9, WD-10, WD-13, WD-14, WD-16,
 • oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (poduszek zderzeniowych, osłon przeciwolśnieniowych, słupków prowadzących, itp.),
 • barier ochronnych (regulacja, wymiana odcinków dylatacyjnych, wymiana prowadnicy bariery),
 • dylatacji mechaniczno-bitumicznych na obiektach: PG-2, PZ-13A, WS-12,
 • przeciwspadków na obiektach inżynierskich oraz ekranów przeciwolśnieniowych
 • demontażu barier wraz ze słupkami dla wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych na obiektach inżynierskich MS-5 i MS-6
 • Izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych obiektów
 • drenażu powierzchniowego na papie oraz wpustów mostowych oraz zalewek stref przydylatacyjnych z ATL na obiektach
 • schodów ewakuacyjnych wraz  z balustradą na obiekcie MS-7,
 • uzupełnienie brakujących koszy we wpustach mostowych oraz czyszczenie osadników  i studni w ciągu drogi S5 i na obiektach inżynierskich,
 • oraz drobne roboty wykończeniowe na obiektach inżynierskich:

ETAP II  - 90 dni na wykonanie:

 • zdjęcie warstwy humusu w miejscach gdzie zlokalizowana będzie infrastruktura kanalizacji teletechnicznej,
 • kanalizacji (teletechniki) na potrzeby utrzymania drogi oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • ogrodzenia drogowego wraz z bramami i furtkami,
 • płotków herpetologicznych,
 • ekranów akustycznych.

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań - Wronczyn  jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież