Lokalne eoborniki.pl

Wysoka woda powodem opóźnienia prac

  • UM Oborniki

Śluza na Wełnie 02.2011 fot. UM.ObornikiFirma Melbud z Grudziądza, która realizuje w Obornikach od kilku miesięcy budowę małej elektrowni wodnej na Wełnie (o mocy 330 kW), przystąpiła do próbnych rozruchów całej instalacji. Niestety, wszystkie prace związane z ukończeniem inwestycji, planowanym początkowo na listopad 2010 roku, zostały opóźnione z powodu wysokiego stanu wody w Wełnie.

Mieszkańcy o muzeum

  • UM Oborniki

fot. UM ObornikiKameralna sala obornickiej Biblioteki Publicznej MiG rozbrzmiała wczorajszego wieczora dyskusją na temat utworzenia w naszym mieście muzeum regionalnego. Na spotkanie burmistrz Tomasz Szrama  zaprosił wszystkich mieszkańców, pragnących aktywnie uczestniczyć w jego budowie.

Trasy dojazdów autobusowych Oborniki

  • UM Oborniki

fot. UM ObornikiW piątek, 4 lutego przedstawiciele ZPK Suchy Las wraz z Kierownikiem Wydziału Oświaty Edwardem Mączyńskim dokonali pomiaru trasy dowozów szkolnych na linii Oborniki – Ocieszyn – Maniewo – Gołębowo – Gołaszyn – Oborniki. ZKP Suchy Las ma na tej trasie obsługiwać dowozy szkolne, bowiem kolejne przetargi nie wyłoniły żadnego chętnego przewoźnika.

Spotkanie nt. naboru wniosków w ramach LSROR

  • MP

www.7ryb.plGminy Oborniki i Rogoźno są członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Stowarzyszenie to powstało w 2009 roku, w jego skład wchodzą gminy: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Wągrowiec, Margonin, Szamocin, Wyrzysk. W listopadzie 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało środki do realizacji celów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich ogłoszonej w ramach wdrażania osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Kanaliza odcięta od burzówki?

  • MP

rozkopana ul. Piłsudskiego w ObornikachW oparciu o informacji zamieszczone na stronie UM Oborniki dowiadujemy się, że część budynków znajdujących się w centrum Obornik odprowadza lub odprowadzało nieczystości do kanalizacji deszczowej!!?? W budżecie gminy zagwarantowano 200 tyś. zł. na remont kanalizacji deszczowej, którego przeprowadzenie będzie możliwe dopiero po całkowitym odcięciu budynków od niej.

Wizyta w Wiehl

  • UM Rogoźno

źródło UM RogoźnoW dniach 31 stycznia - 2 lutego br. w niemieckim mieście Wiehl położonym w kraju związkowym Nadrenia - Północna Westfalia przebywała z krótką wizytą polska delegacja, w skład której weszli: inicjator wyjazdu, mieszkaniec Rogoźna  i sekretarz Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego - Marek Hopa, Adam Maliński - koordynator współpracy polsko-niemieckiej na terenie naszego powiatu, Piotr Woszczyk - zastępca burmistrza Obornik i wiceprzewodniczący tamtejszej Rady Miejskiej Ryszard Ciszak oraz radny Rady Powiatu w Obornikach - Robert Zimny z Ryczywołu.

Ustalono formę pomocy dla Wiktorii

  • UM Oborniki

fot. UM ObornikiWe wtorek, 8 lutego delegacja z Ośrodka Pomocy Społecznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Urzędu Miejskiego w Obornikach odwiedziła w domu małą Wiktorię, dla której zorganizowano podczas tegorocznego Toastu Noworocznego w Objezierzu licytację. Wiktoria choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną i co najmniej przez najbliższe dwa lata czeka ją trudna seria zabiegów chemioterapii.

Budżet Gminy Oborniki na rok 2011 uchwalony

  • UM Oborniki

fot. UM ObornikiW piątek, 28 stycznia do późnych godzin popołudniowych Rada Miejska w Obornikach obradowała w temacie najważniejszych uchwał na rok 2011, jaką jest przyjęcie budżetu. Pierwszy budżet uchwalany przez nową Radę Miejską jest zawsze trudnym zadaniem, w większości przygotowywany był bowiem przez poprzednie władze i poprzednią Radę Miejską. Prowizorium budżetowe, będące podstawą do tworzenia budżetu, przygotowywała burmistrz Anna Rydzewska, jednak nowi radni oraz nowy burmistrz częściowo je zmienili.

Nowy reprezentant gminy Oborniki w LGD

  • UM Oborniki

fot. UM ObornikiNa mocy uchwały Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 września 2008 roku gmina Oborniki jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.  Oborniki w Stowarzyszeniu reprezentował zastępca burmistrza – Henryk Łukaszewski. Obecnie, na podstawie  Uchwały Nr VI/25/11 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011 r., gminę będzie reprezentował Krzysztof Skowroński, który posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie w temacie programu Leader PROW.

Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego

  • UMiG Oborniki

Burmistrz Obornik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do konsultacji w sprawie zmiany załącznika „Program współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  na  2011”  do  Uchwały Nr LIX/484/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 października 2010 r.